Share

223 80 60
კეკელიძის 2

გასასრიალებელი კარის სისტემა Hebeschiebetürsystem

უკეთესი ცხოვრებისათვის დიზაინის და რეალობის თანხვედრა
დიდი ფორმატის მინა თქვენ ბინას სიმყუდროვეს და სინათლეს შესძენს. გასასრიალებელი კარის სისტემა რეჰაუ Hebeschiebetürsystem გამორჩეულია როგორც დიზაინით ასევე მაღალი თბოუნარიანობით, რაც ახალი სიტყვაა თანამედროვე მოთხოვნილებისთვის.

 

ტექნიკური მონაცემები:

სისტემური სიღრმე 70მმ

თბოგადაცემის თერმული წინაღობა Uf= 1,9 Вт/м²K

ხმის იზოლაცია 5 (VDI 2719) კლასამდე

ჰაერის და ხმის შეღწევადობა "С" დატვირთვების ჯგუფი