დარგის ლიდერი 2016

კომპანია აველუქსი გახდა “დარგის ლიდერის” ოქროს მედლის და საერთაშორისო სერთიფიკატის მფლობელი.

ოქროს მედალი LEADER OF THE BRANCH ენიჭებათ საწარმოებს, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ეკონომიკის განვითარებაში, აქვთ ღირსეული ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები და ავტორიტეტი ბიზნეს-გარემოში.

ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირი